Draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Draudimo išmokai pagal draudimo sutartį gauti prašome draudimo bendrovei pateikti reikiamus dokumentus, priklausomai nuo draudimo išmokos atvejo.

  • Draudimo bendrovei reikia pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.
  • Kai pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis yra draudžiamasis ir/ar įvykio padarinių, draudimo bendrovė gali pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.
  • Draudimo išmoka yra išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
  • Mokant draudimo išmoką, bendrovė turi teisę iš jos išskaičiuoti visas negautas iki draudžiamojo įvykio dienos draudimo įmokas.
  • Draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • SVARBU:

    Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visi draudimo sumų dydžiai bei draudimo įmokos dydis, kurie draudimo sutartyje buvo nurodyti litais, yra perskaičiuoti į eurus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,4528 Lt), juos suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio pagal LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą. Draudimo taisyklėse esančios nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

    Visi mokėjimai nuo 2015-01-01 atliekami tik eurais, juos perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,45280 Lt) ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti Jums papildomos informacijos ar atsakyti į iškilusius klausimus, kreiptis galite telefonu 8-5 236 27 23 arba el. paštu life@bonumpublicum.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.