Draudimo sutarties sąlygų keitimas

Draudimo sutartis sudaroma ilgam laikotarpiui, per kurį daug aplinkybių gali keistis – žmogaus šeiminė padėtis, finansinės galimybės, kiti poreikiai. Todėl „Bonum Publicum” užtikrina galimybę lanksčiai keisti galiojančios draudimo sutarties sąlygas. Pagal savo poreikius sutartyje galite keisti:

• draudimo sumas (didinti arba mažinti keičiantis savo finansinei situacijai);

• draudimo įmokos dydį;

• draudimo sutarties laikotarpį (ilginti arba trumpinti);

• papildomas draudimo apsaugas (pasirinkti papildomas arba jų atsisakyti);

• naudos gavėjus;

• apdraustuosius (galima didinti arba mažinti jų skaičių, keičiantis šeiminei padėčiai, pvz., įtraukti gimusius vaikus ir kt.);

• pasirinkus investicinį draudimą – keisti investavimo kryptis;

• kitas draudimo sutarties sąlygas

Norėdami pakeisti savo gyvybės draudimo sutarties sąlygas, tiesiog atvykite į artimiausią bendrovės skyrių, kur kvalifikuoti specialistai patars, kaip tai geriausiai padaryti, padės pasirinkti tinkamiausią variantą atsižvelgiant į konkrečią Jūsų gyvenimo situaciją.