Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra mažesnės nei vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų - pobūdžio. Investicijų kredito riziką mažina paskirstymas tarp kelių dešimčių santykinai nedidelį įsiskolinimo lygį turinčių šalių ir įmonių obligacijų. Šios krypties Lėšos investuojamos pagal investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia didesnės nei išsivysčiusių šalių valstybių ir įmonių obligacijų grąžos, plačiai diversifikuojant investicijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Rekomenduojamas investavimo periodas – netrumpesnis nei 2 metai.

Rizikos indikatorius                                                                

                                                               

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

2019-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita